Formulier voor herroeping

 

Dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen.

Wij verzoeken u het formulier in te vullen en te ondertekenen en (digitaal) op te sturen naar

Emission Training Services (ETS),

Rooseveltlaan 67,

2625 GM  Delft.

info@deeltjestest.nl

 

 

Ik deel u hierbij mede dat ik onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst herroep.

 

Omschrijving: ____________________________________

 

Besteld op          _____-______-20_______

 

Ontvangen op   _____-______-20_______

 

 

Ordernummer:____________________________________

 

Naam consument:_________________________________

 

Adres consument__________________________________

 

Handtekening van consument  

 

 

…………………………………………….

 

 

Datum: __-__-20__

 

Herroepingsrecht is uitgesloten voor de volgende artikelen: - eBooks en Luisterboeken: een download van een eBook of luisterboek is niet meer te herroepen op het moment dat de download is gestart. -