----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ETS verzorgt samen met MBO Automotive de cursus APK-deeltjestest en diagnose roetfilters.

10 januari 2024

 

Wilt u uw klanten goed adviseren bij een te hoge deeltjesemissie?
Deze cursus biedt u informatie en praktische vaardigheden om goed diagnose te kunnen stellen en
uw klanten het juiste reparatieadvies te geven.

Voor meer informatie en inschrijving ga naar de webpagina van MBO-Automotive.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

APK-deeltjestest door Europese Commissie geïntroduceerd als Aanbeveling

29 maart 2023                             Bron: Europese Unie

 

De Europese Commissie heeft in het afgelopen jaar gewerkt aan een Aanbeveling voor de APK-deeltjestest  waarin kennis en ervaringen uit Nederland, België en Duitsland zijn verwerkt. Emission Training Services, de eigenaar van deze website, heeft namens het Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat aan de basis gestaan van deze ontwikkeling en de opstellers van de Aanbeveling geadviseerd. Deze kan worden gedownload op de EU-website.  In de Aanbeveling is met name aandacht besteed aan de specificatie van de deeltjesteller. Ook zijn de deeltjestest en de limietwaarden beschreven. Europese lidstaten hebben nu een handvat en kunnen op vrijwillige basis de APK-deeltjestest invoeren.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

APK-deeltjestest naar wereldniveau

24 februari 2023                         Bron: UNECE

 

Tot nu toe is de APK-deeltjestest een nationale zaak. België, Nederland, Zwitserland en Duitsland werken er sinds kort of binnenkort mee, maar ook op Europees niveau en op wereldniveau werkt men aan de voorbereidingen.

Een APK-werkgroep van de Verenigde Naties (IWG-PTI) heeft in de  vergadering van de werkgroep WP.29/GRPE van januari 2023 een voorstel voor een APK-deeltjestest ingediend. Dit voorstel is een aanpassing/uitbreiding van de bestaande resolutie R.E. 6. Een dergelijke resolutie is niet bindend maar kan gezien worden als leidraad of oplossing waarnaar landen, die het 1997 Agreement hebben geratificeerd, kunnen verwijzen en handelen. ETS heeft dit voorstel in opdracht van het Nederlandse Ministerie van I&W voor de APK-werkgroep (IWG-PTI) grotendeels geschreven.

De werkgroep WP.29/GRPE neemt het voorstel in overweging.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

APK-deeltjestest toont kwaliteit roetfilter(technologie)

23 december 2022                       Bron: ETS en Van Abeelen

 

Blijven roetfilters van dieselvoertuigen bij hogere kilometerstanden goed functioneren? En hoeveel zijn er verwijderd? Niemand heeft een antwoord op deze vragen omdat er geen passende testmethode bestond. De nieuwe APK-deeltjestest gaat hier verandering in brengen.

APK-specialist Van Abeelen en GOCA in België hebben al gemeten. In dit artikel worden resultaten van APK-deeltjestesten van 586 Nederlandse voertuigen en meer dan 300.000 Belgische voertuigen geanalyseerd en besproken.

Voertuigleeftijd, kilometrages en de verschillende automerken blijken belangrijke parameters te zijn. Van het merendeel van de voertuigen is het roetfilter echter op orde. Daarentegen moeten we ons zorgen maken om ‘de laatste 10 tot 15% voertuigen’ die een te hoge deeltjesemissie hebben.

U kunt het volledige artikel downloaden, zie onder.

ETS Van Abeelen APK Deeltjestest Toont Kwaliteit Roetfilter Technologie
PDF – 1,2 MB 424 downloads

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Invoering APK-deeltjestest in Nederland uitgesteld naar 1 januari 2023

16 juni 2022                              Bron: Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat

 

Vanwege onvoldoende beschikbaarheid van onderdelen voor de productie van deeltjestellers beschikken lang niet alle APK-keuringsstations op 1 juli 2022 over een deeltjesteller. Daarom heeft de Staatssecretaris besloten de invoering van de APK-deeltjestest met 6 maanden uit te stellen. Leveranciers van deeltjestellers verwachten eind 2022 het benodigde aantal deeltjestellers uitgeleverd te hebben. Vanaf 1 januari 2023 zal de deeltjestest een verplicht onderdeel zijn in de APK-keuring voor dieselvoertuigen die zijn uitgerust met een af-fabriek roetfilter.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zwitserland voert de APK-deeltjestest in op 1 januari 2023.

1 maart 2022                            Bron: ASTRA

 

Zwitserland is het vierde land dat de APK-deeltjestest invoert. Vanaf 1 januari 2023 zullen Euro 5b en 6 personen- en bestelwagens en Euro VI vrachtwagens in de APK worden getest. Voertuigen worden goedgekeurd als de deeltjesconcentratie bij laag stationair toerental lager is dan 100.000 deeltjes per kubieke centimeter (fast pass) of lager dan 250.000 bij verhoogd stationair toerental (2000 rpm).

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Particles Matter is gepubliceerd.

25 februari 2022                     Bron: ETS

 

 

Particles Matter is een Engelse vertaling van 'Roet in beeld' aangevuld met een vergelijking van de Nederlandse, Belgische en Duitse APK-deeltjestesten. In 12 hoofdstukken (126 pagina's) leest u alles over de uitvoering van de APK-deeltjestest, roetfiltertechnologie, deeltjestellers en achtergronden.

Voor meer informatie zie www.particlesmatter.com

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Op 6 november 2021 is de E-learning over de APK-deeltjestest gelanceerd.

6 november 2021                        Bron: ETS

 

Snel en goed kennis maken met de APK-deeltjestest zodat u deze efficiciënt en goed kunt uitvoeren? Deze E-learning is speciaal bedoeld voor ondernemers, APK-keurmeesters en autotechnici die snel kennis willen vergaren. De APK-deeltjestest wordt geheel anders uitgevoerd dan de bestaande roettest. Als u deze E-learning heeft doorlopen, heeft u kennis van alle zaken die komen kijken bij een goede uitvoering van de APK-deeltjestest

Voor meer informatie over de E-learning klik hier.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Duitsland voert APK-deeltjestest definitief in op 1 januari 2023.

19 juni 2021                             Bron: Verkehrsblatt

8 juli 2021                                 Bron: PTB

 

Invoering van deeltjestest in Duitse APK op 1 januari 2023 voor Euro 6 personen- en bestelwagens met dieselmotor en Euro VI vrachtwagens. De limietwaarde voor de deeltjesconcentratie is 250,000 deeltjes per kubieke centimeter.

De APK-testprocedure is gepubliceerd in Verkehrsblatt nummer 8 in Amendement 86  op 30 April 2021, Änderung der Richtlinie für die Durchführung der Untersuchung der Abgase von Kraftfahrzeugen nach Nummer 6.8.2 der Anlage VIIIa Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO) (AU-Richtlinie)

De specificatie van de deeltjesteller voor de Duitse APK is door PTB op 8 juli 2021 gepubliceerd op haar website in document PTB-A 12.16 Partikelzähler.

De specificatie van de kalibraties van deeltjestellers is gepubliceerd in Verkehrsblatt nummer 11 in Amendement 133  op 15 June 2021, Richtlinie zur Kalibrierung von Abgasmessgeräten, die für die Untersuchung der Abgase von Kraftfahrzeugen nach Nummer 6.8.2 der Anlage VIIIa StVZO eingesetzt werden (“AU-Geräte Kalibrierrichtlinie“)

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Op 11 juni 2021 is het boek 'Roet in beeld' gepubliceerd.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

België volgt Nederland met de invoering van de APK-deeltjestest op 1 juli 2022.

31 maart 2021                          Bron: VRT

 

Invoering van deeltjestest in Belgische autokeuring op 1 juli 2022 voor Euro 5 en 6 personen- en bestelwagens met dieselmotor. De limietwaarde voor de deeltjesconcentratie is 1 miljoen deeltjes per kubieke centimeter.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-

AMT Live Online 9 en 10 maart 2021.

januari 2021.                           Bron: AMT-Live

 

Online lezing over de APK-deeltjestest op 10 maart. Klik hier

AMT-kortingscode boek Roet in Beeld is geldig tot 15 mei 2021.

 

 

-

-

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Invoering van de APK-deeltjestest in Nederland op 1 juli 2022.                                           

20 januari 2021.                      Bron: Staatscourant

 

Aanpassing van de Regeling Voertuigen (onderdeel van de Wegenverkeerswet). Invoering van de deeltjestest voor personenwagens, bestelwagens en vrachtwagens met dieselmotor en gesloten roetfilter in de Algemeen Periodieke Keuring (APK) per1 juli 2022.

Klik hier voor een overzich

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Duitsland stelt invoering APK-deeltjestest uit.

4 september 2020                        Bron: Der Spiegel

 

De oorspronkelijke invoeringsdatum van 1 januari 2021 van een APK-deeltjestest blijkt niet haalbaar. Er is meer tijd nodig voor de definiëring van de kalibratie- en ijkprocedures van de deeltjesteller. De verwachte invoeringsdatum wordt verschoven naar medio 2023.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nederlands Meetinstituut verleent eerste typegoedkeuring deeltjesteller.

10 juli 2020.                              Bron: NMi

 

NMi-Certin verleent aan eerste fabrikant een Nederlandse typegoedkeuring voor een APK-deeltjesteller.

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Einde aan kapotte en verwijderde roetfilters op Nederlandse wegen.

3 december 2019.                     Bron: TNO

 

Forse milieuwinst:

Door invoering van deze nieuwe APK-deeltjestest zullen filters gerepareerd en vervangen worden of de voertuigen helemaal van de weg verdwijnen. Daardoor daalt de gemiddelde effectieve deeltjesemissie van dieselvoertuigen met roetfilter naar verwachting met 40-50% en zal de totale hoeveelheid fijnstofemissies uit de uitlaat van het huidige Nederlandse wagenpark met ongeveer 8% dalen. 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Invoering van de deeltjestest voor verkeerscontroles in Nederland.             

21 november 2019                    Bron: Staatscourant

 

Aanpassing van de Regeling Voertuigen (onderdeel van de Wegenverkeerswet). Definitie en invoering van de deeltjestest voor personenwagens, bestelwagens en vrachtwagens met dieselmotor en gesloten roetfilter als emissietest bij wegkantinspecties en verkeerscontroles.

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tweede Kamer Motie Hoogland / Van Tongeren.                   

29 oktober 2015                       Bron: Staatscourant

 

De Tweede Kamer verzoekt de regering z.s.m. over te gaan tot invoering van een effectieve test in de APK rondom de uitstoot van schadelijke stoffen.