-

Fragment boek

 

Hoe werkt een gesloten roetfilter in de praktijk?

Als een motor in bedrijf is, vangt een roetfilter de vaste deeltjes af. Deze worden opgeslagen in de kanalen. Tijdens deze beladingsperiode die ongeveer 350 - 750 km duurt, wordt in geval van een personenwagen 10 - 15 gram roet verzameld. De bedrijfstemperatuur van het roetfilter is dan 100 tot 300 °C.

In de beladingsperiode kan sprake zijn van passieve regeneratie van opgeslagen roet. Het gasvormige NO2 reageert dan bij een temperatuur van 200 – 300 °C met roet. Deze passieve regeneratie verloopt langzaam en het roetfilter wordt per saldo meer en meer beladen. Na een bepaalde tijd of afgelegde afstand of een bepaald drukverschil over het roetfilter wordt de actieve roetfilterregeneratie uitgevoerd (zie Figuur 18). Dan wordt het roetfilter gedurende 10-20 minuten op een werktemperatuur van 550 ⁰C gebracht. De opgeslagen koolstof C wordt tijdens de regeneratie omgezet in het gasvormige kooldioxide CO2. Na deze actieve regeneratie is het roetfilter leeg en kan deze weer worden beladen met roet.

 

Figuur 18: Snelwegrit van 1 uur en 20 minuten van een Euro 6 personenwagen met dieselmotor. Regeneratie van het roetfilter vindt plaats tussen 2700 en 3900 s. Gedurende deze 20 minuten is de uitlaatgastemperatuur (halverwege het uitlaatsysteem) ongeveer 450 ⁰C.