Inhoudsopgave Roet in beeld.

 

Voorwoord

1          Introductie APK-deeltjestest
2          Basiskennis roetfilters en deeltjesemissies
3          Uitvoering van de deeltjestest
4          APK-limietwaarden deeltjesconcentraties
5          Typen en eisen deeltjestellers
6          Dagelijks gebruik deeltjestellers
7          Tips voor de uitvoering van de deeltjestest
8          Onderhoud en keuring deeltjesteller
9          Oorzaken en gevolgen van defecte roetfilters
10        Deeltjestest voor benzinevoertuigen
11        Internationale ontwikkelingen

Bibliografie

Nawoord

Lijst met afkortingen

Gegevens van potentiële deeltjestellers

 

 

Aan de hand van de volgende 89 vragen worden de deeltjestest en roetfiltertechnologie beschreven.

 

Hoofdstuk 1                  Introductie APK-deeltjestest.

1       Wat is een gesloten roetfilter?

2       Waarom is een deeltjestest nodig? Wat is het doel?

3       Hoeveel voertuigen zijn in Nederland uitgerust met een gesloten roetfilter?

4       Door wie is de APK-deeltjestest ontwikkeld?

5       Wat zijn de kenmerken van een deeltjestest?

6       Hoe wordt een deeltjestest uitgevoerd?

7       Wat zijn de kenmerken van een deeltjesteller? Welke meetprincipes worden toegepast?

8       Hoe wordt een voertuig geconditioneerd voor een APK-deeltjestest?

9       Welke deeltjesemissies kunnen worden verwacht?  

 

Hoofdstuk 2                  Basiskennis roetfilters en deeltjesemissies.

10     Hoe effectief is een gesloten roetfilter?

11     Welke soorten vaste deeltjes bevat uitlaatgas van een dieselmotor?

12     Hoe worden rook- en deeltjesemissies gemeten?

13     Hoe worden deeltjesaantallen-emissies in typegoedkeuringen van voertuigen gemeten?

14     Welke typen roetfilters worden in de praktijk toegepast? 

15     Welke roetfiltermaterialen worden in gesloten roetfilters toegepast?

16     Uit welke onderdelen is een gesloten roetfilter opgebouwd?

17     Hoe werkt een gesloten roetfilter in de praktijk?

18     Hoe groot zijn de poriën van roetfilters?

19     Hoe wordt een roetfilter gereinigd of geregenereerd?

20     Waarom moeten roetfilters soms worden gedemonteerd en speciaal gereinigd?

21     Hoe kunnen roetfilters defect raken?

22     Waardoor wordt de deeltjesemissie van een dieselmotor beïnvloed?

23     Zijn er wezenlijke verschillen tussen de deeltjesemissies van motoren van personen-, bestel- en vrachtwagens?

24     Hoe worden deeltjesemissies van dieselvoertuigen tot nu toe in de APK gemeten?  

 

Hoofdstuk 3                  Uitvoering van de deeltjestest.

25     Hoe wordt de Nederlandse APK-deeltjestest uitgevoerd?

26     Hoe wordt een deeltjesteller opgestart?

27     Hoe wordt de meetsonde in de uitlaat geplaatst?

28     Hoe lang duurt een deeltjestest?

29     Waarom wordt de deeltjestest bij stationair toerental uitgevoerd?

30     Hoe wordt een voertuig geconditioneerd voor een deeltjestest?

31     Wat zijn de standaard-condities van een deeltjestest?

32     Mag een deeltjestest bij niet-standaard condities worden uitgevoerd?

33     Welke deeltjesconcentraties kunnen worden verwacht in de dagelijkse praktijk?

34     Hoe wordt de gemiddelde deeltjesconcentratie bepaald?

35     Wat is een fast-fail optie en waarom is deze toegestaan?

36     Waardoor kunnen variaties in testresultaten ontstaan?

37     Wat is de invloed van EGR (uitlaatgasrecirculatie) op de deeltjesemissie van de motor?

38     Hoe verhoudt de deeltjestest zich tot de rookemissietest?

39     Hoe is het stroomschema van de procedure van de APK deeltjestest opgebouwd?  

 

Hoofdstuk 4                   APK-limietwaarden deeltjesconcentraties.

40     Wat zijn de verwachtingen van de prestaties van de ruim 1 miljoen dieselvoertuigen met gesloten roetfilter in de nieuwe APK-deeltjestest?

41     Welke APK-limietwaarden van de deeltjesconcentratie kunnen worden gehanteerd? 

42     Hoe streng is een bepaalde limietwaarde van de deeltjestest?

43     Wat voor effect zal de invoering van de APK-deeltjestest hebben op de luchtkwaliteit?

44     Hoe verhouden de limietwaarden van deeltjesconcentraties zich tot het filtratierendement van een roetfilter?

45     Welke limietwaarden waren oorspronkelijk van toepassing na het mogelijk maken van de test vanaf 1 januari 2020?

46     Welke limietwaarde gaat vanaf 1 juli 2022 gelden?  

 

Hoofdstuk 5                   Typen en eisen deeltjestellers.

47     Waar zijn de eisen van een deeltjesteller beschreven?

48     Wat zijn de kenmerken van een deeltjesteller? 

49     Welke meetprincipes worden toegepast in deeltjestellers?

50     Uit welke onderdelen is een deeltjesteller opgebouwd?

51     Welke typen monsternamesystemen worden toegepast?

52     Hoe wordt het uitlaatgas geconditioneerd?

53     Welke deeltjesgrootten worden door de deeltjesteller gemeten?

54     Wat zijn de eisen voor de meetnauwkeurigheid?

55     In welk temperatuurbereik kan een deeltjesteller worden gebruikt?

56     Kan een deeltjesteller ook op grote hoogten worden gebruikt?

57     Hoe vaak moet een deeltjesteller worden gekalibreerd?  

 

Hoofdstuk 6                    Dagelijks gebruik deeltjestellers.

58     Kan de deeltjesteller op verschillende werkplekken worden geplaatst?

59    Wat is een mogelijke opstartprocedure van een deeltjesteller?

60    Welke dagelijkse controles kunnen worden uitgevoerd?

61    Wat is de functie van het HEPA-filter?

62    Wat gebeurt er als te veel of te weinig uitlaatgas door de deeltjesteller wordt aangezogen?

63    Hoe moet de meetsonde in de uitlaat worden geplaatst?

64    Hoe wordt voorkomen dat de deeltjesteller onnodig vervuild raakt?  

 

Hoofdstuk 7                   Tips voor de uitvoering van de deeltjestest.

65    Wat kan worden afgeleid van de roetaanslag in een uitlaatpijp?

66    Welke parameters zijn van invloed op het testresultaat van de deeltjestest?

67    Welke parameters zijn van invloed op de stabiliteit van de meetwaarde?

68    Wat zijn de mogelijkheden voor een hertest als de deeltjesconcentratie in de eerste test te hoog is?  

 

Hoofdstuk 8                    Onderhoud en keuring deeltjesteller.

69    Waarom moet een deeltjesteller worden gekeurd?

70    Wat kan de variatie in meetresultaten zijn van verschillende gekeurde deeltjestellers?

71    Waarom is onderhoud van de deeltjesteller nodig?

72    Hoe wordt een keuring van een deeltjesteller uitgevoerd?  

 

Hoofdstuk 9                    Oorzaken en gevolgen van defecte roetfilters.

73     Hoe lang moet een roetfilter goed presteren?

74     Waarom raken roetfilters defect?

75     Onder welke bedrijfscondities kunnen roetfilters defect raken?

76     Wat gebeurt er met roetfilters van voertuigen die veel korte ritten maken?

77     Hoe kan de deeltjesemissie zich gedurende de levensduur van een motor ontwikkelen?

78     Wat zijn de hoofdoorzaken van verhoogde deeltjesemissies van de motor?

79     Wat voor gevolgen heeft een verhoogde deeltjesemissie van de motor op het roetfilter?

80     Wat voor detectiemogelijkheden heeft het OBD-systeem?

81     Wat is een passende werkwijze in geval van een defect roetfilter?  

 

Hoofdstuk 10                    Deeltjestest voor benzinevoertuigen.

82     Is de deeltjestest ook geschikt voor benzinevoertuigen?

83     Is de deeltjesteller ook geschikt voor uitlaatgas van benzinemotoren?

84     Verschilt de samenstelling van uitlaatgas van een benzinemotor ten opzicht van uitlaatgas van een dieselmotor?

85     Hoe verhoudt de deeltjesemissies van een benzinemotor zich ten opzichte van een dieselmotor?

86     Hoe verhouden de deeltjesemissies zich tot verschillende typen benzinemotoren?

87     Hoe verhouden de deeltjesgrootten van benzinemotoren zich ten opzichte van dieselmotoren?

88     Waarom worden benzinemotoren ook uitgerust met een roetfilter (GPF)?

89     Welke aanpassingen zijn nodig om de deeltjestest geschikt te maken voor benzinemotoren?

Totaal aantal pagina's: 108.