10* Roet in beeld

€ 285,00

HET boek voor APK-keurmeesters, autotechnici en belangstellenden met alle benodigde informatie en achtergronden over de deeltjestest en roetfiltertechnologie.

-

Super snel meten aan roetfilters in de APK-deeltjestest.

-

Ondanks het minder gunstige imago van de dieselmotor en de energietransitie zal deze nog decennia in ons midden zijn. Zo ook de bijbehorende roetfilters die soms defect raken met het gevolg dat de deeltjesemissies zeer sterk toenemen.

-

In Nederland zijn ongeveer 2 miljoen dieselvoertuigen uitgerust met een gesloten roetfilter. Deze filters reduceren de uitstoot van roetdeeltjes gemiddeld met meer dan 95%, mits zij niet defect raken en niet worden gedemonteerd. Maar hoe controleer je de werking van roetfilters als de bestaande APK-testmethodieken niet werken? Hoe kunnen roetfilters van dieselvoertuigen snel, goed, betrouwbaar en tegen geringe kosten in een periodieke keuring worden getest?

-

 Voor APK-keurmeesters, autotechnici maar ook voor geïnteresseerden, biedt dit boek aan de hand van 89 vragen en antwoorden uitleg over de nieuwe APK-deeltjestest voor dieselvoertuigen en de complexe wereld van gesloten roetfiltertechnologie.

-

Nederland heeft in 2012 het voortouw genomen voor de ontwikkeling van een nieuwe APK-test voor wegtransportvoertuigen. De sleutel van de ontwikkelde deeltjestest blijkt een betaalbare deeltjesteller te zijn, die relatief hoge deeltjesconcentraties kan meten.

-

Vanaf 1 juli 2022 zullen in Nederland roetfilters van 1,4 miljoen dieselvoertuigen jaarlijks met deze eenvoudige deeltjestest gecontroleerd worden. Verder is het de verwachting dat de deeltjestest in het komende decennium in andere landen zal worden ingevoerd. Alleen al in Europa zullen dan jaarlijks ongeveer 100 miljoen dieselvoertuigen worden getest.

-

Aantal hoofdstukken: 11.

Aantal pagina's: 106.